Stålträdgårdens upphöjda bäddar

Våra högbäddar är kända för sin höga kvalitet. De är av flera anledningar:

  • Vi använder alltid minst 3 mm cortenstål till våra högbäddar
  • Vi använder endast äkta cortenstål till våra högbäddar
  • Vi helsvetsar alltid våra högbäddar
  • Vi styvar / eller böjer kanten och lägger till tvärförstärkning inuti - när en upphöjd bädd överstiger 60 cm lång

3 mm cortenstål är en fast materialtjocklek på 25 kg per m2. Det gör att stålet klarar marktrycket såväl som en och annan inkörning av gräsklipparen. Du kommer inte att uppleva att våra högbäddar buktar på grund av marktrycket.

Stagning: Nedan visas ett exempel på stag som är invändigt svetsat längs långsidan i höjdbädden. Vi gör detta på alla upphöjda bäddar med rak/rak kant:

Böjda kanter: Alla högbäddar kan göras med böjda kanter. En böjd kant tillför styrka till sängen, vilket gör att det inte alltid är nödvändigt med stöd. Se exempel på böjda kanter nedan:

Snigelkant:

allmän böjd kant (designkant)

Helsvetsade: Alla upphöjda bäddar har helsvetsade hörn. De flesta högbäddar svetsas idag med vår halvautomatiska robot. Många låghöjdssängar tillverkas dock fortfarande för hand av våra smeder. Beställer du en upphöjd bädd med botten är botten aldrig helt svetsad, detta för att vatten ska kunna rinna iväg – vi borrar även några dräneringshål. Nedan är ett exempel på en helsvets, svetsen blir svår att se när höjdbädden rostar:
Specialmått: Vi tillverkar våra högbäddar själva från grunden, det vill säga att vi skär cortenstålet själva till exakt den storlek du önskar på någon av våra maskiner.
Vill du veta mer om våra högbäddar är du alltid välkommen att kontakta oss.